Taxi tải chở hàng quận Tân Phú

Dịch vụ taxi tải quận Tân Phú TPHCM

images/item/item_s37.jpg

Các loại taxi tải quận Tân Phú TPHCM KHÔI NGUYÊN gồm: taxi tải 1 tấn, taxi tải 1,25 tấn, taxi tải 1,5 tấn, taxi tải 1,75 tấn, taxi tải 2 tấn, xe tải tải 5 tấn.

icon_yahoo_support icon_skype_support
0913 371 378